แม่บ้าน และ คนสวน

     

act_clean

        บริษัทของเรา เป็น บริษัทรับทำความสะอาด รับทำความสะอาดบ้าน อาคารสำนักงาน ดูแลสวน และสถานที่ต่างๆ เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ทำความสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเรา พัฒนาบุคลากรด้านการบริการ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รักษาความสะอาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพและราคา

บุคลากรของเรา

        ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร จะต้องผ่านขั้นตอน การตรวจสอบประวัติ สุขภาพและ การสัมภาษณ์ อย่างอะเอียด เมื่อพนักงานได้รับการตอบรับการเข้าทำงาน พนักงานจะต้อง เข้าฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

        เราจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จะเข้าไปตรวจสอบ และ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทั้งจากพนักงานทำความสะอาด และจากผู้ว่าจ้าง โดยจะนำปัญหาที่เกิดนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

        เราจะมีแบบฟอร์มการประเมิน ผลการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ผู้ว่าจ้างที่ควบคุมดูแลเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับบริษัท ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด และความพึงพอใจของลูกค้า

 

การบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความสะอาด

       ทางบริษัทจะอบรบพนักงานทำความสะอาดทุกคน ให้รู้จักการบำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ทำความสะอาดประเภทต่างๆ เช่น การบำรุงรักษาประจาวัน,การบำรุงรักษาประจาเดือน และยังจำแนกตามชนิดของอุปกรณ์อีกด้วย

ความพร้อมของพนักงานทำความสะอาด

        บริษัท มีชุดฟอร์มในการทำงานของพนักงานทำความสะอาด พนักงานทำความสะอาดใส่ชุดฟอร์มปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย และต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด เนื่องจากบริษัทตระหนักว่าพนักงานทาความสะอาดเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของบริษัท และลูกค้าด้วย

 

บริการทำความสะอาดสำนักงาน  และเฟอร์นิเจอร์

        ให้ความสะอาดเป็นอีกหนึ่งความประทับใจในองค์กรของคุณ ด้วยทีมทำความสะอาดคุณภาพจาก act_clean  เราจัดการเศษฝุ่น และคราบสกปรก ซึ่งติดอยู่ตามอุปกรณ์ในสำนักงาน ด้วยนำยาและครีมทำความสะอาดในส่วนที่เช็ดด้วยน้ำไม่ออก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อโรค และเพื่อให้ความสะอาดเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ในองค์กร

บริการทำความสะอาดพื้นชนิดต่างๆ

        บริษัทเรามีหลายหลายวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นดูราบรอล์ พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินขัด พื้นกระเบื้องมาร์แบก พื้นโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นหินกาบ พื้นหินอ่อน พื้นไม้ พื้นไม้ปาเก้ หรือแม้แต่พื้นกระเบื้องดินเผา จะมีขั้นตอนการทำความสะอาดพื้น ที่ครบวงจรและครอบคลุมพื้นทุกชนิด

 วางใจให้ act_clean ดูแลงานบ้าน และ งานสวนของคุณ ติดต่อ act_clean 

พ.ต.อ.เสน่ห์   เจริญจิตร

081-8993439 , 061-9149669